Kulak Çınlaması

Kulak çınlaması çok fazla nedene bağlı olarak gelişebilir. İşitme kaybına neden olabilecek her türlü rahatsızlık temel olarak kulak çınlamasına sebep olabileceği gibi, kulakta işitme kaybına neden olmayan sistemik rahatsızlıklar da çınlamanın nedeni olabilir. Kan eksiklerine bağlı gelişen anemi ve demir eksikliği de kulakta çınlamaya neden olabilir. Yine B12 vitamini eksikliğine veya şeker hastalığına bağlı çınlamalarda görülebilir. Kulak çınlaması kulağa ait sebeplerden dolayı meydana gelebileceği gibi vücutta gelişen diğer rahatsızlıklar sonucunda da kulak çınlamaları yaşanabilir. Özellikle erişkin dönemde yaşın da artmasıyla birlikte kulakta çınlamaları daha sıklıkla görülebilir ve bu durum her on senede bir artarak devam eder. Mesleği gereği gürültüye veya basınç değişikliklerine maruz kalmak da (asker, pilot veya dalgıç gibi) kulak çınlamasının artmasına neden olabilir. Günümüzde bu durum tinnustus baskılayıcı cihazlar ile gelen çınlamayı yok etme ve en aza indirgeme planlanmıştır. Teknoloji ilerledikçe işitme cihazlarında tinnustus terapi denilen bir bölüm eklenilerek gelen çınlamayı beyaz bir ses ile baskılayıp çınlamanın şiddeti en aza indirgenmektedir. Tinnitus özelliği mevcut olan cihazlarımızda çınlama şikayeti ile gelen hastalarımızı bir tedavi sürecine almaktayız.