İşitme Cihazı

İşitme cihazları kulağa yerleşim şekilleri açısından farklılık gösterir. Bununla beraber işitme cihazları farklı işitme kayıpları için farklı güce ve özelliklere sahiptir. En iyi işitme cihazı türü olarak belirtilebilecek bir tür yoktur. Birey için en iyi işitme cihazı kişinin kulak yapısına uygun, işitme kaybına en iyi verimi sağlayan, rahat duyum ve algılama sağladığı cihazlardır.


1. Kulak İçi İşitme Cihazları

Kulak içi işitme cihazları, işitme sektöründeki en küçük cihaz gurubunu oluşturur. Tüm parçaları kulak kanalının içerisinde bulunan bu cihazlar, dışarıdan bakıldığında gözükmeyecek kadar küçük olabilir. Bakım ve kullanım maliyetleri diğer cihazlara göre biraz daha fazla olan kulak içi işitme cihazları, orta ve ileri dereceli işitme kayıplarında kullanılabilir. Ancak kulağın anatomik ve fizyolojik anlamda(dar olmaması, kulak kanalında akıntı olmaması vb.) kulak içi işitme cihazı kullanılmasına uygun olmadığı durumlarda tercih edilmemelidirler.

2. Kulak Arkası İşitme Cihazları

Kulak arkası işitme cihazları en eski ve en çok kullanılan işitme cihazı modelidir. Hafif dereceli işitme kayıpları hariç tüm kayıp türlerinde kullanılabilir. Tüm elektronik parçaları kulak kepçesinin arkasında bulunan bu cihazlar, bir hortum ve kalıp yardımı ile kulak kanalında sabit şekilde otururlar. Dışarıdan gözüktüğü için günümüzde tercih edilmesi diğer cihaz türlerine göre daha düşük olsa da; uzun ömürlü ve dayanıklı olmaları, çocuklarda kullanılabilecek tek cihaz türü olmaları ve çok ileri dereceli işitme kayıplarındaki tek seçenek olmaları sebebiyle önemli cihazlardır.

3. RIC/RIE İşitme Cihazları

Bu cihazlar, sadece hoparlörü kulak kanalı içerisinde bulunan işitme cihazı modelidir. En büyük avantajı kalıp gerektirmemesi ve seslerin kulak kanalı içerisinde üretilmesi sonucu sesin iletim yollarında bir kayba uğramamasıdır. Kulak arkası cihazlara göre daha estetik gözüken RIC/RIE cihazlar, hafif dereceli kayıplardan ileri dereceli kayıplara kadar kullanılabilir.